Nu

 

Verk och Projekt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

NR 8

SERIEN OFF THE WALL

 

Off The Wall är en serie lcd-arbeten. Ett samarbete mellan konstnärerna Olof Persson och David Sabel.

 

Nr 8 i serien består av en installation med en transparent skärm som ställs fritt stående i rummet. I dess fönster är bilden vertikalt delad mitt itu av två rektangulärt beskurna lcd-filter. Ett sterilt uttryck, där omgivning och betraktare i en sällsam känslighet separeras av verket. Vi skapar ett gränsområde mellan offentlig och privat, en ickeplats som ger ett rum med utsikt, som i nyanser förändras i transparens. Det är en bild- och ljudrörelse som konstant är undflyende, på väg någon annanstans. Den är flyktig och närmast ogreppbar. I serien Off The Wall ingår associationer av drömtillstånd, socialt samspel i integritetskrävande sammanhang och efter-industriell administration med anonyma kontorslandskaps-miljöer i förening.

 

210 x 250 x 4 cm, 8 min i loop, 2022.

SEE YOU, SOMEWHERE

 

"See you, somewhere" är ett nytt koreografisk verk till nyskriven elektronisk musik. I en performativ form flätas flera spår i samtiden samman. Här sker en värdeförskjutning i synen på centrum och periferi, via parallella livslinjer, vidare till anspråk på absolut frihet och över konfliktzoner.

 

Verket går bortom samhällsskeenden och drar åt abstraktion i det koreografiska och musikaliska uttrycket. Ur sin konstnärliga utgångspunkt med framföranden i tillfälliga rum förändras det i sin form från plats till plats. Den första omgången föreställningar skedde i ett tomt kontorslandskap och dess karaktär omsluter scenografiskt både dansare och åskådare. I koncentration bearbetar en ensemble dansare individuella kombinationer av repetitiva rörelser. Stundtals uppstår gemensamma strukturer där början och slut förlorar betydelse. Urbana undertoner och flyktighet driver ett inlemmat narrativ som ger frihet till dansaren att nå ut med sina rörelser och uppnå samförstånd i grupp. Människan, dansen, musiken, bilden blir ett … en sublimering som skapar ett tillstånd där allt sker i ett enda nu. Vi är överallt och ingenstans med någon annan, någon annanstans.

 

Varierande storlekar, 5 dansare, 45 min, 2022.

NR 6 – Nr 7

SERIEN OFF THE WALL

 

Föreställning / Installation. Serien Off The Wall är ett utställning- och performanceprojekt om relationen mellan offentligt och privat. Ett samarbete mellan Olof Persson och David Sabel.

Vi skapar ett gränsområde mellan offentlig och privat, en ickeplats som ger rum med utsikt. LCD-appliceringar på glasytor med steglösa skiftningar och växlingar i transparens i installationen, ger en sällsam känslighet i ett pågående abstrakt bildspel. Rummet och betraktare blir synliga eller döljs av konstverket. Det är en bild- och ljudrörelse som ständigt är undflyende, på väg någon annanstans, den är flyktig och närmast ogreppbar. Det sterila bildspråket adderas ytterligare av tonsättning och performance. I serien Off The Wall ingår associationer av drömtillstånd, socialt samspel med integritetskrävande sammanhang och efter-industriell administration med anonyma kontorslandskaps-miljöer i förening. Nr 6 – Nr 7 består av två installerade skärmar som ställs fritt stående i rummet parallellt med varandra. Fyra dansare arbetar med separation av LCD-bilden, deras positioneringar och förflyttningar blir mellanrum, som förstärks av skärmarnas triangulära beskärningar igenom rummet och avskiljer från varandra. En känsla av både närhet och avstånd, i en ständig förhandling och förändring av relationen mellan offentlig och privat.

 

220 x 490 cm x 220 x 490 cm, 35 min / 5 min loop, 2020.

NR 5

SERIEN OFF THE WALL

 

Installation. Serien Off The Wall behandlar relationen mellan offentligt och privat. Projektet är ett samarbete mellan Olof Persson och David Sabel.

 

Nr 5 i serien består av en installation med två sammansatta skärmar. I dess fönster separeras bilden av avlångt beskurna filter med flytande kristaller (lcd), som i tolv variationer skiftar i transparens och ljud.

 

 

210 x 260 cm, 3 min loop, 2019.

AS THREE OF US

 

Föreställning. Balans på bordskanten, som tre av oss kommer att göra. Vi ville ha individualitet och vi har fått det, nu får vi deala med det. Vi är miljarder kroppar som i ett organisk myller vandrar runt, som egna världar, ständigt kolliderande med oss själva och varandra. Tre koreografiska sekvenser, nr 5, 7 och 8 ur serien "Me – every body" förändras i format för tre dansare, på vidsträckt lysrörsupplyst lågt stående bord.

 

Serien "Me – every body" innehåller 15 sekvenser, fördelat i två föreställnings-volymer som utvecklats och modifieras i omgångar under en längre tid (2002 – 2013). Sex av dessa sekvenser vrids om ytterligare och sätts in i två installationer; Den första delen ”In A Billion Worlds” (2015) med sex flyttbara väggar och dansare på Göteborgs Konsthall och den andra avslutande delen ”As three of us” med premiär våren 2019 på 3:e Våningen. Me – every body, In A billion Worlds, As three of us.

 

Samarbetsprojekt med Lina Räftegård, Åsa Thegerström,  Elsa Aurell, Mike Skinner (1974–2014) / Johan Melin,  Helena Fredriksson och Finn Pettersson.

 

25 min, 400 x 600 cm, 2019.

NR 9 – NR 11

SERIEN OFF THE WALL

 

Serien Off The Wall är ett projekt om relationen mellan offentligt

och privat. En serie verk med flytande kristaller (lcd) som kan förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Projektet är ett samarbete mellan Olof Persson och David Sabel.

 

Pågående.

NR 4

SERIEN OFF THE WALL

 

Föreställning / Installation. I min barndoms återkommande mardröm befinner jag mig i ett rum utan botten, vars obeskrivliga och transparenta väggar är nära inpå och samtidigt långt borta. En plågsam känsla som var bortom, inuti och stum.

I kontorslandskapets möjlighet till avskildhet fann jag en metod, elektronisk smartfilm, som gav en förbindelse. Den konstnärliga kontexten är inte ett försök till tolkning eller kopiering av minnesbilden, utan en fas på vägen till något annat, obestämt. On/Off the Wall.

 

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. Nr 4 i serien består av en transparent vägg som skär igenom rummet, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med en trio dansare. Genom skärmens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och driver diskussionen vidare om förhållandet mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur, där dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Detta sammansmälts med säregna ljudverk.

 

220 x 490 cm, 25 min / 5 min loop, 2017.

Nr 2 – Nr 3

Serien Off the Wall

 

Installation. I min barndoms återkommande mardröm befinner jag mig i ett rum utan botten, vars obeskrivliga och transparenta väggar är nära inpå och samtidigt långt borta. En plågsam känsla som var bortom, inuti och stum. I kontorslandskapets möjlighet till avskildhet fann jag en metod, elektronisk smartfilm, som gav en förbindelse. Den konstnärliga kontexten är inte ett försök till tolkning eller kopiering av minnesbilden, utan en fas på vägen till något annat, obestämt. On/Off the Wall.

 

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. Nr 2 – Nr 3 i serien består av en installation med två transparenta skärmar, fritt ställda sida vid sida i rummet. De kan spela som par eller var för sig. Genom skärmarnas elektroniskt programmerade på/av-lägen, utgörs bilden och ljudet av steglösa skiftningar och växlingar i transparens. Det är en sällsam känslighet i fönstret och leder in i ett förhållande mellan offentligt och privat.

 

210 x 130 cm, 210 x 130 cm, 3 min loop, 2017.

Nr 1

Serien Off the Wall

 

Föreställning / Installation. I min barndoms återkommande mardröm befinner jag mig i ett rum utan botten, vars obeskrivliga och transparenta väggar är nära inpå och samtidigt långt borta. En plågsam känsla som var bortom, inuti och stum.

I kontorslandskapets möjlighet till avskildhet fann jag en metod, elektronisk smartfilm, som gav en förbindelse. Den konstnärliga kontexten är inte ett försök till tolkning eller kopiering av minnesbilden, utan en fas på vägen till något annat, obestämt. On/Off the Wall.

 

Verket är den första i Off the Wall, en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. En installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning. Genom väggens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och leder in i ett förhållande mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur, utifrån filosofin att dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Detta sammansmälts med säregna ljudverk.

 

45 min, 2.2 x 4.9 x 4.9 m. 2016.

Efterkonstruktioner

 

Serie bilder och videoverk. Ett efterkonstruktionsarbete med videodokumentation av koreografiska rörelsestrukturer. Verken växlar mellan det igenkännbara och det närmast abstrakta.

Genom ett konsekvent nyttjande av kopiering och manipulation i bildbearbetningen av kroppar i förflyttning flyter dokumentation och fantasi samman. Arbetet har pågått under en längre tid och innefattar sju obetitlade verk på pigmentskrift på ark och hd-video på monitor.

 

2010 – 2016.

 

Me — every body, in a Billion Worlds

 

Föreställning. Ett urval av Me – every body seriens 15 sekvenser modifieras för utställningsrummet. Vid den första omgången har tre sekvenser, nr 10, 14 och 15, lyfts ut ur scenföreställningen Me — every body, volume 2. Åskådarna har möjlighet att förflytta sig emellan och nära dansarna, rörliga väggar och slideboards. Föreställningen genomsyras av subtila rörelsestrukturer, dämpade sken, rök och pulserande ljud.

 

Vi är miljarder kroppar som i ett organiskt myller vandrar runt, som egna världar, ständigt kolliderande med oss själva och varandra.

 

ca 35 min, varierande storlekar, 2015.

Movement Drawings

 

Serieteckning. Arbetsprocess med dans som tecknade serier. Samarbetsprojekt med konstnärerna Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren.

 

Pågående.

Me — every body, volume 2

 

Föreställning. Rörelsens struktur och kroppens enkla komplexitet. Sex sekvenser dissekerar rörelsen form- och tidsmässigt för scenen, där kroppen är den centrala förutsättningen för verket. Allt människan utför, omdefinierar och producerar, sker direkt eller indirekt i relation till kroppen. Våra tankar, förflyttningar, möten och livet i allmänhet skulle inte ske om vi inte var formade efter den nuvarande strukturen. De grundläggande behoven för kroppen är fortfarande samma, men medvetenheten om den och metoder att underhålla den, är däremot under ständig detaljerad förändring.

 

Sex fristående sekvenser (no. 10–15) framförs av sju dansare, som med flera uppsättningar rörelser till sitt förfogande skapar individuella kombinationer. Gruppdynamiken komplicerar strukturen ytterligare. Liksom i Me – every body, volume 1 med sina nio sekvenser (no. 1–9) har arbetet varit en interaktiv process där ljudkonstnärer gjort inspelningar av dansarnas rörelser (ljud), samt arbetat utifrån de olika sekvensernas bild- och rörelsemodeller. Lager på lager har sekvenserna byggts samman med specialkomponerade ljudverk, ljus, bild och form.

 

60 min, varierande storlekar, 1995 - 2013.

Me — every body, volume 2  zineutgåva

 

Zineutgåva. Föreställning Zine till föreställningen Me — every body, volume 2 med bild och text. Omslag i färg med svartvit inlaga, digital tryck. Grafisk design: Lisa Alm. Foto: Hannes A Brandulv. Urval bilder Olof Persson. Text: Olof Persson och Anna Karlander. Begränsad upplaga.

 

148 x 210 mm, 22 sidor, 2013.

Me — every body, volume 1 ljudutgåva

 

Ljudutgåva LP / CD. Ljudspår till föreställningen och konstprojektet Me - every body.

 

Nio ljudverk av Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus, Mike Skinner och Jean-Louis Huhta. Grafisk form av Lisa Sandström och Camilla Blomgren. Mastering av Philip Granqvist / Studio Grandqvick. Begränsad upplaga.

 

52.87 min, 2011.

Me — every body, volume 1

 

Föreställning. Rörelsens struktur och kroppens enkla komplexitet.

Nio sekvenser dissekerar rörelsen form- och tidsmässigt för scenen och utställningsrummet, där kroppen är den centrala förutsättningen för verket.

 

Kropp. Egentligen enkelt, men ändå oerhört komplext. Allt människan utför, omdefinierar och producerar, sker direkt eller indirekt i relation till kroppen. Våra tankar, förflyttningar, möten och livet i allmänhet skulle inte ske om vi inte var formade efter den nuvarande strukturen.

De grundläggande behoven för kroppen är fortfarande samma, men medvetenheten om den och metoder att underhålla den, är däremot under ständig detaljerad förändring.

 

Arbetsproceduren har pågått en längre tid (2001 - 2008).

I omgångar har nio sekvenser skapats, utvidgas och modifierats vid olika platser i världen. Varje sekvens är uppbyggd var för sig med egen form. De hänger inte nödvändigtvis logiskt ihop på ett uppenbart plan, men formar i slutänden en helhet genom sin komplexitet.

 

60 min, varierande storlekar, 2001 - 2008.

Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt

 

Video / Installation. Att befinna sig i ett tomrum kan förefalla ensamt, kännas som ett utanförskap, men det kan också vara ett solitärt utrymme för eftertanke. Ett tomt rum bär samtidigt på alla möjligheter - en möjlighet att expandera sina bilder, rum, rörelser, tankar och sig själv.

I verket avgränsas konsekvent bildens struktur till roterande rörelser, i lager på lager med upprepad tidsförskjutning. Utspelat i en black box blir den vertikala axeln subjektiv och en känsla av ett drömskt viktlöst tillstånd uppstår.

 

Arbetet speglar på ett fysiskt sätt integritet, individualitet och samhällsroller, samt kroppens förhållande till sitt eget inre och till andra individer. Nätverk, rotsystem, förgreningar byggs överallt idag och är centrala för vår kommunikation med omvärlden. Rörelser bildas inuti individen och expanderar ut utanför den egna kroppen där de läses av och vävs samman med andra individers. Dansaren är rörelsens uttolkare och rummets gestaltare. Hon förhåller sig ständigt till sig själv och sin kropp. Här blir hon en modell för skapelseprocessen, tillkomsten av nätverken.

 

16 min i loop, 2004.

Individ° - Rester av ett samhälle

Individ° - I det vita ljuset

 

Video / Installation. En del av serien Fusion°. Utgår från samma grundposition som verket Zero° Oxygen° Extas°, men metoden och formatet är här ett annat; tidens möjlighet och omöjlighet. Två individuella men närbesläktade videoverk samtalar med varandra på två motställda skärmar. Åskådaren hamnar i det "videorum" som uppstår däremellan och blir en tredje part.

 

I tidigare verk har videobilder lagts lager på lager. I Individ° har bilden behållit sin rena ursprungliga bildyta och förändrats i endast 1-2 lager med hastighetsförändringar. Resultatet är just en fragmentering av rörelsen. Vissa långsamma rörelsesekvenser med inslag av snabba rörelser kan märkligt nog upplevas löpa såväl framlänges som baklänges - de saknar riktning i tiden. Platsen där videon spelades in existerar inte längre, den har rivits. Rörelserna utspelas således i en annan, "historisk" tid, en svunnen civilisation.

 

12 resp. 5 min i loop, 9 x 9 m, 1999.

Zero°  Oxygen°  Ectascy°

 

Rum / Installation / Föreställning. En del av serien Fusion°. Den för människan ständiga processen; etablering av ny tid i den gamla är centralt i verket. Allt är i ständig förändring - samtidigt som det hela tiden finns något kvar av den "gamla tiden", tidigare upplevelser och erfarenheter - ingen skapar i vakuum. Kulturer och trender uppstår, växer, falnar, försvinner och lämnar spår efter sig. Rester av dessa kommer ofta tillbaks i nya former.

 

Tre fiktiva karaktärer lever i varsin sfär oberoende av tidens gång. Samtidigt existerar de inte utan varandra. Tre föreställningar visas som en installation, inhyst i tre rum uppbyggt av textil som belyses utifrån. Åskådaren besöker det ena rummet efter det andra - varje del betraktas för sig.

 

60 min, 10 x 20 x 3 m, 1999.

Beyond Intra and Mutism

 

Video / Skulptur / Installation. Rummets konstruktion.

Den första delen i ett pågående arbete, bygger på en återkommande dröm sedan barnsben. I drömmen befinner jag mig i ett svävande rum utan botten, med väggar vars yta med ord inte kan beskrivas, dessa väggar känns så nära och samtidigt väldigt långt borta.

 

I bildprocessen utgjorde en specifik bild från en spelfilm grunden för arbetet med verket; ett rum med spegel i dess inre, som reflekterade rummet. Bilden styckades upp och plockades fram, bearbetades med lager på lager av övertoningar, in- och ut-zoomningar, och hastighetsförändringar. Flera rum och rum däremellan uppstod, ett flöde av tidigare icke sedda bilder dyker ständigt upp och återvänder aldrig...

 

Filmmaterialet projiceras från två håll på en halvgenomskinlig plastkub. Den "platta" videofilmen ges därmed en tre-dimensionell form - det tyngdlösa svävande rummet framträder. Åskådaren rör sig runt eller i verket mitt.

 

5 min i loop, 2,5 x 2,5 x 2 m, 1998.

Fri Text Zon

 

Rum / Text / Installation. Sociala funktioner och värden.

Ett ständigt föränderligt verk, besökaren / åskådaren blir deltagande i framställningen av installationen. Hon har, i ett konstruerat eller angivet befintligt rum, valmöjligheten att fritt sätta sin egen text och / eller bild.

 

Ord, meningar och bilder som spontant ritas på väggarna flyter ibland samman och skapar nya oväntade ordkombinationer, nya bilder. Intrycket förstärks av den flourescerande skriften. En väv av åsikter och uttryck, socialt accepterade eller tabubelagda, vackra och fula flyter här samman i tomrummet, ett slags närvarande skenbart rum.

 

3 x 4,5 x 2,5 m / varierande storlek, 1995.

Anarkism - kaotisk ordning i det demokratiska samhället

 

Video / Föreställning. Det organiserade kaoset och tillvarons former.

Vi översköljs av ett ständigt flöde av information och nyheter, ett flöde som tränger rätt in i våra vardagsrum.

 

De två dansarna och aktören befinner sig på scenen i centrum för denna bildstorm. Scenografisk skapas rummet av sju monitorer och två videoprojektioner. Tre bearbetade videofilmer löper parallellt genom föreställningen. Mot detta flöde ställs den genomlysta bilden ­ ett alternativ, som en värld bortom eller inuti oss själva.

 

60 min, 9 x 9 x 6 m, 1994.

 

Video

Serien Off the Wall

Sekvens 5

Sekvens 15

Sekvens 8

Sekvens 10

 

Serien Off the Wall

Trailer

2016

 

Konstnärer: Olof Persson och David Sabel.

Ljudkonstnär: David Sabel.

Dansare: Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Soledad Howe, Fredrika Byman Moberg och Olof Persson.

Modedesigner: Karl-Wilhelm Björk.

Ljussättare: Finn Pettersson.

Programmerare: Julius Petersson och David Sabel.

Konstruktionsdesigners: Robert Ek och Björn Alpsten.

 

Sekvens 5

Me — every body, volume 1

2011

 

Ljudverk: Jean-Louis Hutha.

Dansare: Rebecca Evanne, Olof Persson och Lina Räftegård.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Madeleine Strandberg.

Foto: Hannes A Brandulv.

 

Sekvens 15

serien Me — every body

2014

Ljudverk: Pierre Proske / Grimus.

Dansare: Celia Berntzen, Fabian Brandt, Fredrika Byman Moberg,

Joakim E Karlsson, Rebecca Evanne, Olof Persson och Lina Räftegård.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Finn Pettersson.

Foto: Hannes A Brandulv.

Sekvens 8

Me — every body, volume 1

2008

Ljudverk: Mike Skinner (1974 – 2014).

Dansare: Lina Räftegård.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Madeleine Strandberg.

Foto: Hannes A Brandulv.

Sekvens 10

Me – every body, in a Billion Worlds

Göteborgs Konsthall, 2015

Ljudverk: Jean-Louis Huhta.

Dansare: Hannah Karlsson, Joakim E Karlsson, Rebecca Evanne,

Adele St-Aubin, Soledad Howe och Olof Persson.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Finn Pettersson.

Konstruktion Installation: Robert Ek.

Foto: Hannes A Brandulv.

 

Bok

Ljud

Zines #1

  Artikel

Zines #2

 

 

 

Me — every body, volume 1 Bokutgåva

 

Bok om föreställningen och konstprojektet Me – every body, volume 1.

Tre essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren.

Grafisk form: Lisa Alm.

Översättning: Steven Cuzner.

Publicerad av Olof Persson Projects.

ISBN 978-91-982056-0-2

OPP001 2015

 

 

Innehåll: Förord, essäer och bilder.

Språk: Svenska och Engelska.

Omslag: 270g colorit svart, tryck blindprägling, 135 x 190 mm.

Inlaga: 120g edixion offset, limbunden efterbehandling, 104 sidor.

Upplaga om 400 exemplar.

 

Me — every body, volume 1 Ljudutgåva

 

Soundtracket till föreställningen och konstprojektet Me – every body.

Nio ljudverk av Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus,

Mike Skinner och Jean-Louis Huhta.

Grafisk form: Lisa Alm och Camilla Blomgren.

Mastering: Philip Granqvist / Studio Grandqvick.

Publicerad av Olof Persson Projects.

OPP001

LP

 

LP: 9 spår, 52.87 min.

Omslag: 450g notturno svart, tryck lack svart, 947 x 310 mm.

Folder: 80g kaskad svart, 295 x 290 mm.

Upplaga om 300 exemplar.

 

 

CD

 

CD: 9 spår, 52.87 min.

Omslag: 450g notturno svart, tryck lack svart, 402 x 120 mm.

Folder: 80g kaskad svart, 295 x 290 mm.

Upplaga om 300 exemplar.

Me — every body, volume 2  ZINE

 

Zine till föreställningen Me — every body, volume 2.

Grafisk form: Lisa Alm.

Foto: Hannes A Brandulv.

Urval och bearbetning bilder: Olof Persson.

Text: Olof Persson och Anna Karlander.

Publicerad av Olof Persson Projects

OPP002

 

 

Innehåll: Text och bilder.

Språk: Svenska.

Omslag: Färg, tryck digital, 148 x 210 mm.

Inlaga: Svartvit, tryck digital, häftad, 22 sidor.

Upplaga om 200 exemplar.

Dans som tecknad serie

– dokumentation av en process

 

Artikel om projektet "Movement Drawings" i tidskriften Koreografisk Journal #4 (Sid 15–18).

Text: Olof Persson.

Bilder: Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren.

Redaktion: Rebecca Chentinell och Marie Fahlin.

Form: Micael Bäckström/MBM Förlag.

Ansvarige utgivare: Rebecca Chentinell och Marie Fahlin.

Utgivning: Koreografiska Konstitutet.

ISSN 2001-7626

 

 

Innehåll: Text och bilder.

Språk: Svenska och engelska.

Omslag: Svartvit, tryck digital, 210 x 297 mm.

Inlaga: Svartvit, tryck digital, 27 sidor.

Upplaga: Digital och fysiskt format.

 

 

Koreografisk Journal #4 (pdf)

MOVEMENT DRAWINGS  ZINE

 

Zine till projektet Movement Drawings, 4 koreografisk tecknade serier + dokumentation arbetsprocess.

Konstnärer: Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren.

Urval och bearbetning bilder: Olof Persson.

Text: Olof Persson

Publicerad av Olof Persson Projects

OPP003

 

 

Innehåll: Text och bilder.

Språk: Svenska.

Omslag: Svartvit, tryck digital, 148 x 210 mm.

Inlaga: Svartvit, tryck digital, häftad, 22 sidor.

Upplaga om 200 exemplar.

 

Kritik

Kritik 1

Kritik 2

Kritik 3

 

 

 

“Me -every body är namnet på ett konst/dans-projekt av den transdisciplinära gruppen Olof Persson Projects, bestående av 15 olika sekvenser som visats i lite olika former och volymer sedan 2002.

Jag såg den senaste delen på Göteborgs Konsthall – en föreställning som slutade i att rummet fylldes av teaterrök, och med att publiken, som tidigare suttit klistrad som artiga åskådare, tog sig an rummet och skapade egna rörelse-mönster. En kort stund, innan röken la sig, förvandlades konsthallen till ett rökigt mini-rave. Sen borta. Denna gång är platsen 3:e Våningen, och här kan du som publik vandra runt bland 6 dansare som på plats skapar olika rörelse-kombinationer, allt undertiden som ljud-, ljus- och rumsinstallationer skapar en, och jag citerar, ”stegrande stämning vars estetik påminner oss om ravekulturens pulserande rytmik och eufori”. Rave-stämning mitt på dan!”

 

Sara Östebro, Scenkonstguiden.

 

 

“Det tar sin utgångspunkt i just människokroppen och öppnar för en rad olika nivåer av läsning. Med sig själv som skärningspunkt iscensätter han, med sin erfarenhet som dansare och bildkonstnär, människokroppen som en mötesplats, som ett slagfält, som en eftermodern händelsezon.

Med kroppens tänkta mittaxel som utgångspunkt, gör han en serie rörelser i ett mörkt rum som skapar en känsla av universell tomhet men med extrem fokusering på kroppens rörelseschema. I de två videosekvenserna roterar hans kropp i koreograferade (dans)rörelser som membranet mellan jaget och världen, jagets känsla av att i sitt medvetande befinna sig just i rummets mitt, i alltets mitt, i centrum. En känsla så stor att den lika snabbt kan förloras, pulvriserad till intighet.

 

Det är ett starkt poetiskt verk som samtidigt ställer enkla men djupgående frågor om världen, människan, vår verklighetsuppfattning. Det är i en mening väldigt fysiskt och samtidigt immateriellt, svävande eteriskt.”

 

Stefan Nilson, NA.

 

 

"... finns nu ett riktigt sevärt videoverk av dansaren Olof Persson, en 16 minuter loop där dansaren själv befinner i sig i oavlåtlig rörelse som i en ”svart låda”. I det här verket finns en sorts rastlös, rytmisk ro där kroppen tumlar runt som roterande i sig själv, i rörelsetangenternas dubbleringar av utfälld rörelse, av tidsförskjutningar, viktlöshet, drömspår. Titeln är explicit: Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt.

Det är dans som bild, koreografi som fotografi och jag associerar själv gärna till Francesca Woodmans (1958-1982) fotografiska pionjärverk där hon löser upp både rummets och tidens kanter i upprepad instängdhet och frigörelse - men då i stillbild. Hos Persson är allt i rörelse. Det är ett verk i tänkvärd pendang till Jonas Dahlbergs Hall of Mirrors [...]  Hos Dahlberg finns bara rum och inga mänskliga kroppar, här hos Olof Persson finns kroppen som utan avbrott skapar ett eget rum. Det blir ett komprimerat möte med människans gravitation och dess motsats - levitation”

 

Mikael van Ries, GP.

 

 

”Den Göteborgsbaserade koreografen Olof Persson och hans medarbetare driver idén till sin spets i ett koncept byggt på en rad sekvenser, varav det senaste verket ”Me – every body, volume 2” innehåller sex stycken numrerade från 10 till 15. Varje sekvens låter i princip en liten, enkel pendelrörelse växa och vidgas till repetitiva fraser av rotationer med individuella förskjutningar och accelerationer. Ungefär som naturens mönster med sina upprepningar och lager. Dessutom bygger de elektroniska ljudbilderna som ackompanjerar varje del på inspelningar av dansarnas rörelser.”

 

Anna Ångström, SvD.

“I den miljön anas sju dansare som partiklar i vad som synes vara ett fritt flöde. Men i varje sekvens uppstår en organisation, en övergripande rörelse som utvecklas och upprepas med variationer. Det är en form av utvecklingslära som Olof Persson initierar.”

 

Lis Hellström Sveningson, GP.

 

 

“Det fascinerande skapandet av ytterligare dimensioner i ett rum, med enbart användandet av ljus och styrkan på ljuset. Vilket var så svagt det gick i föreställningen. Därav kunde skuggspelet skapa illusionen, ibland rent av en hologramkänsla, av att rummet var längre och nästan oändligt. I mörkret mellan akterna framträdde ljusglimtar på dansörernas kroppar, skuggspel och en suggestiv känsla av det kroppsligt men starkt rumsligt lekfullt och medvetet strävande efter upplösningen av rummet. Jag gillade verkligen hur ljudet och rummet passade ihop och hur det skapade en avskalad sinnebild av fokusering, som att öppna en låda och få se något magiskt. Vi är vana med bildredigering, filmeffekter men detta var något mer sällsynt intryck dom flesta av oss får se.”

 

Sanjin Đumišić, Allt för Musik.

“Känslan för rörelse finns där i de minimala ljudstrukturerna, i det rum för fantasi som skapas av de rytmiska variationerna. Resultatet blir ett slags dans för tanken, musik för en virtuell arena där rörelsemönstren extrapolerats, mångfaldigats, transformerats.”

 

Magnus Haglund, GP.

 

 

”Olof Persson is famous for his work on moving images in performances, installations and video. Continuing the project Me - every body, a second volume will soon premiere, with six new sequences presenting new images, formations, sound works and movement structures, all placing the body in the centre.”

 

IdN World, Hong Kong.

 

 

“Ljudbilden är lyrisk, suggestiv och abstrakt. Det är ambient utan att bli tråkig, mycket tack vare den stora detaljrikedomen och de djupa, dynamiska perspektiven. De rytmiska sekvenserna, den suggestiva andhämtningen och de plötsliga riktningsförändringarna skvallrar om att detta är musik som har skrivit för en koreografi. Därigenom finns en inbyggd koppling till rum, rörelse, ljud och rytm.”

 

Christian Hörgren, Nutida Musik

Utgånspunkten för verket är den omöjlighet, den motsträvande kraft som verkar i samman-smältningen av det fysisk expressiva dansen och det digitala mediet. Ett försök att genom tekniken återskapa det tredimensionella rum där dansen har sin rätta identitet. Video och fotografi har från början varit betydelsefulla element inom den konceptuella konsten, som registerande medel och förmedlare mellan konstverk och betraktare. Men som ofta är fallet vill man här inte reducera dessa medel till att endast vara en osynlig iakttagare, ett bevismaterial. Istället skapas ett möte, en dans/videoinstallation. Det digitala mediet tränger sig in på den mänskliga kroppen genom att fragmentarisera dess rörelser till kortare sammanhängade sekvenser.

 

Det tredemensionella rum som dansaren befinner sig i blir tvådemensionellt på bilddukens yta. Men när betraktaren står i det mörka tomrum som spänner ut sig mellan de två dukarna, fångas man in i en artificiell rymd. Genom kameran ögon tillåts cirkulera kring dansaren och in i hans rörelser. Kameran blir aldrig nån anonym förmedlare utan understryker sin roll i mötet genom fragmentariserade rörelser och genom att beröva betrakarens sinnen på kompletta färg och ljudupplevelser. Video stjälper, hjälper och ommodulerar.”

 

Carina Krantz, GP.

“One way to think of the body is as an architectural structure that houses an entire life. And since our lives are not static, it’s only natural that our bodies should move as well. The body in motion then becomes a performer that tells the story of a person’s life in real time. A series of performances conceived over a period of seven years by Olof Persson explored the relationship between body and movement in space and time.”

 

Sleek Magazine, 30, Sound | Silence, Berlin.

 

 

“... Olof Perssons två-delade videoinstallation “Individ” i Oktogonen, med undertitlarna “ Rester av ett samhället” och “I det vita ljuset”. Enkelt uttryckt är det ett stycke videofilmad dans i ett rivningshus som sedan bearbetats på digital väg. Dansen har kommit alltmer i ropet som ett aktivt och publikt mycket uppskattat konstnärligt uttrycktsmedium. Olof Perssons verk kretsar kring frågan om kroppen som grundläggande hemvist för dansens rörelse-språk. Han exrapolerar det ytterligare genom den digitala videoredigeringen. På så sätt expandera det koreografiska till att handla om rum och tid i meningen videorum, så som rumstiden är ett begrepp inom relativietsteorin: den ena beror av det andra så som det ena är en aspekt av det andra.

 [...]  Det ser ibland ut som om ensamme dansaren rörelse lika gärna går baklänges som framåt, eller befinner sig i en sorts överlagrad position i video-rummet där båda är möjliga samtidigt.

Ett fysiskt och psykologiskt tillstånd spelas upp för oss som betraktare mellan de polärt exponerade video-filmerna och där vi både blir en del av detta imagi-nära rum, men också har möjligheten, genom att alternativt betrakta de olika skärmarna, uppleva att vi lösgör oss ur detta grepp av dåtid, nutid och framtid. Just den upplösta linjära tidsaxeln gör att dessa videofilmer liknar minnets sätt att röra sig gräns-löst inom oss. Ur dessa fragment av rum och händelser som spelas upp, växer en helhet som inte blir en klassisk koreografisk akt, utan något förhöjt som liknar en delgiven kroppsupplevelse hos oss som betraktare, och trots att det är någon annan person som framför dem.”

 

Stefan Nilson, NA

 

 

“Genom nio sekvenser framträder mer av kroppen, oftast som fantasieggande fragment med ljuset som en lika viktig rytmisk bestämning som dansen. Nya rum växer fram och försvinner, någon helhet kan vi aldrig vara säkra på att fånga. Lika lite vet vi om vad som är upp och ner, eller hur många lemmar som faktiskt rör sig där i hörnet. Fascinerande och krävande.  Ljudbilderna är en genomgående brusatmosfär, med utskurna variationer för de olika rörelsemönstren.”

 

Lis Hellström Sveningson, GP.

 

Aktivitet

2024 — 2008

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

19 – 20 januari 2024

 

NR 5 serien Off the Wall

Föreställning/Installation, Röda Sten Konsthall, Göteborg.

 

 

22 – 23 mars 2024

 

SEKVENS 8

Föreställning, 3:e Våningen, Göteborg.

 

 

12 april 2024

 

VI SES NÅGONSTANS, NÅGON ANNANSTANS

Essä av Olof Persson om Göteborgs subkulturer i skiftet 1980-1990 tal till ny bok om Draupner initierad Elisabeth Tegner och Åsa Wolffsohn. Release 12 april, Monument 031, Göteborg

 

 

 

 

 

Mars – Juni 2024

 

VERKSTAD  ALL WALLS FALL

Arbetsprocess med ny serie lcd-verk i samarbete med Johannes Luchmun.

 

 

Juni 2024

 

NY STUDIO

Flyttar till ny studio på Manufakturgatan 8, Ringön, Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari – April 2023

 

VERKSTAD  ALL WALLS FALL

Arbetsprocess med ny serie lcd-verk i samarbete med Johannes Luchmun.

 

 

28 april – 14 maj 2023

 

Nr 2 – nr 3  serien Off the Wall

installation av Olof Persson och David Sabel, grupputställning 'Out to lunch', Bloom, Düsseldorf.

 

 

 

 

 

Maj  2023

 

VERKSTAD  ALLTID I TID, ALDRIG I TID

Arbetsprocess med ny föreställning, 3:e Våningen, Göteborg.

 

 

September 2023

 

VERKSTAD  ALLTID I TID, ALDRIG I TID

Arbetsprocess ny föreställning, 3:e Våningen, Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September – Oktober 2023

 

VERKSTAD Nr 9  SERIEN OFF THE WALL

Arbetsprocess med nr 9 i serien Off The Wall av Olof Persson och David Sabel.

 

 

22 – 26 november 2023

 

Alltid i tid, aldrig i tid

Föreställning av Olof Persson Projects,

3:e Våningen, Göteborg.

 

 

Januari 2022

 

VERKSTAD  SEE YOU, SOMEWHERE

Arbetsprocess ny föreställning av Olof Persson Projects.

 

 

4 – 5 mars 2022

 

Nr 6 – Nr 7  serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson och David Sabel, Konstnärshuset, Stockholm.

 

 

22 – 24 april 2022

 

Nr 8  serien Off the Wall

Utställning av Olof Persson och David Sabel, Galleri 54.

 

 

 

 

2 – 5 juni 2022

 

See you, somewhere

Föreställning av Olof Persson Projects,

Fiskhamnsgatan 6A, Göteborg.

 

 

Oktober – December 2022

 

VERKSTAD  ALL WALLS FALL

Arbetsprocess med ny serie lcd-verk i samarbete med Johannes Luchmun.

 

 

 

8 – 23 augusti 2021

 

NO DIRECTION

Performance till video av Olof Persson, Live Action 16, Online.

 

 

20 – 22 augusti 2021

 

Nr 5  serien Off the Wall

Installation/Föreställning av Olof Persson och David Sabel, Juxtapose Art Fair, Aarhus.

 

 

2021

 

VERKSTAD  SEE YOU, SOMEWHERE

Arbetsprocess ny föreställning av Olof Persson Projects.

 

 

 

 

 

20  –  23 augusti 2020

 

Nr 6 – Nr 6, serien Off the Wall

Installation/Föreställning av Olof Persson och David Sabel, Vulkano, Göteborg.

 

 

9 – 10 oktober 2020

 

Sött och starkt

Performance/konsert av Kajsa Magnarsson och Olof Persson, 3:e Våningen, Göteborg.

 

 

2020

 

VERKSTAD  SEE YOU, SOMEWHERE

Arbetsprocess ny föreställning av Olof Persson Projects.

 

 

 

 

 

Januari 2019

 

VERKSTAD  SÖTT OCH STARKT

Arbetsprocess med ny föreställning/konsert i samarbete med Kajsa Magnarsson, Göteborg.

 

 

12 – 14 april 2019

 

AS THREE OF US

Ny föreställning av Olof Persson Projects, 3:e Våningen, Konstrundan i Majorna.

 

 

9 – 12 maj 2019

 

MOVEMENT DRAWINGS FANZINE

Utställning, Textival 2019, Göteborg.

18 maj 2019

 

SEE YOU, SOMEWHERE

Presentation av koreografisk process, Tiny producers festival 2019, Göteborg.

 

 

 23 – 26 maj 2019

 

NR 2 – NR 3, SERIEN OFF THE WALL

Installation av Olof Persson och David Sabel, Art Fair Suomi, Helsingfors.

 

 

21 – 30 juni 2019

 

NR 4, SERIEN OFF THE WALL

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects, Etud and friends, Etud Gallery, Sofia.

 

21 september 2019

 

MOVEMENT DRAWINGS FANZINE

Utställning, Angereds bokmässa 2019, Göteborg.

 

 

September 2019

 

VERKSTAD  SEE YOU, SOMEWHERE

Arbetsprocess med ny föreställning i samarbete med Robin Rimbaud/Scanner och Helena Fredriksson/H Fredriksson.

 

 

31 oktober –  3 november 2019

 

NR 5, SERIEN OFF THE WALL

Installation av Olof Persson och David Sabel, The Others Art Fair, Turin.

 

14 mars – 10 april 2018:

 

Nr 2 – Nr 3, serien Off the Wall

Installation av Olof Persson och David Sabel, BITE Studios, Stockholm.

 

BITE Studios

Nordiska Kompaniet

 

 

12 – 15 april 2018:

 

Nr 2 – Nr 3, serien Off the Wall

Installation av Olof Persson och David Sabel, Supermarket 2018, Stockholm.

 

Supermarket

 

 

 

21 – 22 april 2018:

 

Nr 4, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects, Konstrundan i Majorna, Göteborg.

 

Konstrundan i Majorna

11 – 14 maj 2018:

 

Nr 4, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects, Art Safari 2018, Bukarest.

 

Art Safari

 

 

18 juni 2018:

 

DANCE OF DYING BREED

Release musikvideo av Sonores. Konstnären Mathilda Frykberg i samarbete med Olof Persson.

 

Sonores

 

 

30 augusti – 1 september 2018:

 

Nr 4, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects, Galerie W57, Dusseldorf.

 

Galerie W57

27 – 30 september:

 

RELEASE MOVEMENT DRAWINGS

Release på fanzine med serier av Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren, Göteborgs Bokmässa, Seriestrippen, A03:32G

 

Göteborgs bokmässa

 

 

28 –  29 september 2018:

 

Nr 4, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects, Fylkingen, Stockholm.

 

Fylkingen

 

 

1 – 4 november 2018:

 

Nr 2 – Nr 3, serien Off the Wall

Installation av Olof Persson och David Sabel, The Others Art Fair, Turin.

 

The Others

30 november – 2 december 2017:

 

Nr 4, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects i samarbete med ljudkonstnären David Sabel, Live Action 12, Ringöns Konsthall, Göteborg.

 

Live Action

Ringöns Konsthall

 

 

23 september 2017:

 

Nr 1, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects i samarbete med ljudkonstnären David Sabel, 3:e Våningen, Göteborg.

 

David Sabel

3:e Våningen

3 – 11 juni 2017:

 

Nr 4, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects, Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival 2017, Dnipropetrovsk.

 

Dnipropetrovsk Museum of Art

Construction festival

 

 

18 – 28 maj 2017:

 

Nr 2 – Nr 3, serien Off the Wall

Installation av Olof Persson Projects, Art Safari 2017, Bukarest.

 

Art Safari

 

 

Maj 2017:

 

Verkstad  See you, somewhere

Arbetsprocess med ny föreställning i samarbete med Robin Rimbaud/Scanner och Helena Fredriksson/H Fredriksson.

 

Robin Rimbaud/Scanner

Helena Fredriksson/H Fredriksson

22 – 25 mars 2017:

 

Nr 1, serien Off the Wall

Föreställning/Installation av Olof Persson Projects i samarbete med ljudkonstnären David Sabel, 3:e Våningen, Göteborg.

 

David Sabel

3:e Våningen

 

 

Februari – april 2017:

 

Arbetsprocess med Movement Drawings – dans som tecknade serier i samarbete med konstnärerna Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren.

 

Johan Björkegren

Camilla Boström

Marcelo Romero

Lina Brunhage

15 december 2016:

 

Dans som tecknad serie

Release på  Koreografisk Journal #4 – tema dokumentation, artikel av Olof Persson om  projektet "Movement Drawings".

 

Koreografisk Journal

 

 

16 – 19 november 2016:

 

Nr 1, serien Off the Wall

Premiär på föreställning / installation i samarbete med ljudkonstnären David Sabel, 3:e Våningen, Göteborg.

 

David Sabel

3:e Våningen

 

 

22 oktober 2016:

 

Sött och Starkt

 Föreställning/Konsert i samarbete med ljudkonstnären Kajsa Magnarsson på Göteborg Art Sounds 2016.

 

Göteborg Art Sounds

Kajsa Magnarsson

6 – 7 augusti 2016:

 

Efterkonstruktioner

Utställning med ny serie bilder och videoverk, Burö Konsthall, Konstvågen Öckeröarna.

 

Olof Persson Projects

 

 

januari – juni 2016:

 

Arbetsprocess med Movement Drawings

– dans som tecknade serier i samarbete med konstnärerna Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren.

 

Johan Björkegren

Camilla Boström

Marcelo Romero

Lina Brunhage

26 maj 2016:

 

Bok om Me – every body, volume 1. Bokutgåvan ingår nu i sortimentet på Malmö Konsthalls bokhandel. Essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren.

 

Malmö Konsthalls bokhandel

 

 

9 – 10 april 2016:

 

Me – every body, in a Billion Worlds. Föreställning / Installation av Olof Persson Projects på Konstrundan i Majorna 2016.

 

Konstrundan i Majorna

 

 

19 mars 2016:

 

Untitled

Platsspecifik föreställning / Konsert i samarbete med ljudkonstnären Kajsa Magnarsson på K.R.O.P.P, Uppsala Konserthus.

 

K.R.O.P.P

Kajsa Magnarsson

September – december 2015:

 

Arbetsprocess med Off the Wall, ny installation/föreställning i samarbete med ljudkonstnären David Sabel.

 

David Sabel

 

 

13 oktober 2015:

 

Beviljas arbetsstipendium av Konstnärsnämnden.

 

 

15 – 26 juni 2015:

 

Världens Centrum i Periferin Samarbets-projekt med Melbourne-baserade koreografen Phillip Adams och ljudkonstnären Pierre Proske på Melbourne Media Lab och The Substation i Melbourne.

 

Balletlab     Digital Star

8 juni 2015:

 

Bok om Me – every body, volume 1 Bokutgåvan finns nu att beställa online. Essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren.

 

Olof Persson Projects

 

 

20 – 21 mars 2015:

 

Me – every body, in a Billion Worlds

 Föreställning av Olof Persson Projects, Göteborgs Konsthall, Göteborg.

 

Göteborgs Konsthall

 

 

20 mars 2015:

 

Bok om Me – every body, volume 1: Essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren. Release på Göteborgs Konsthall i samband med föreställningen "Me – every body, in a Billion Worlds". Ges ut i begränsad upplaga av Olof Persson Projects.

 

Olof Persson Projects

17 januari – 29 mars 2015:

 

Art Wars Sweden – Turning The Dark Side Onto The Art Side Utställning med 20 konstnärer i samarbete med Ben Moore / Art Below / Art Wars, Missing People och Missing Tom, 3:e Våningen – Center för Samtidskonst, Göteborg.

 

3:e Våningen   Art Wars   Missing People

 

 

Januari – november 2015:

 

Arbetsprocess med Take me higher,

ny föreställningsprojekt i samarbete med T.S.R, Robert Ek, Gun Lund och Torun Odlöw.

 

Olof Persson Projects

18 oktober 2014:

 

Robin Rimbaud aka Scanner x Olof Persson Projects: Eftermiddagsprogram med konstnärssamtal, föreställning och Konsert, Göteborgs Art Sounds 2014.

 

Göteborg Art Sounds

 

 

27 september 2014:

 

Me – every body, volume 2: Föreställning av Olof Persson Projects, Kulturhuset i Ytterjärna.

 

Kulturhuset i Ytterjärna

 

17 – 19 september 2014:

 

Me — every body, volume 2: Föreställning av Olof Persson Projects, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

22 maj 2014:

 

Tilldelas Göteborgs Stads Kulturstipendium 2014, Göteborg.

 

 

10 – 11 april 2014:

 

Pacific! x Olof Persson Projects: Narcissus by Pacific!, festivalen Spectacles Sauvages, Le studio Le Regard du Cygne, Paris.

 

Le studio Le Regard du Cygne

 

21 januari 2014:

 

Elektron x Olof Persson Projects:  Samarbete med Elektron, i lanseringen av deras hybrid-trummaskin "Analog Rytm".

 

Elektron

 

 

18 – 30 januari 2014:

 

Dido & Aeneas: koreografi i uppdrag åt Utomjordiskas operauppsättning, regi av Per Buhre,  Röda Sten Konsthall, Göteborg.

 

Röda Sten Konsthall

 

28 november – 8 december 2013:

 

Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt: Utställning av Olof Persson, In shadow 2013, Lissabon.

 

In shadow

 

 

7 november 2013:

 

Me – every body, volume 2 recenseras med bild och text i Svenska Dagbladet.

 

Svenska Dagbladet

 

 

5 – 7 november 2013:

 

Me — every body, volume 2: Föreställning av Olof Persson, Dansens Hus, Stockholm

 

Dansens Hus

 

28 september 2013:

 

Me — every body, volume 2: Medverkar i Göteborg Art Sounds 2013.

 

Göteborg Art Sounds

 

 

20 september – 25 oktober 2013:

 

Me – every body, volume 2: Premiär på ny föreställning + release föreställning zine av Olof Persson, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

11 – 16 juni 2013:

 

Två Rum: Föreställning / Installation / Video av Olof Persson och Hannes A Brandulv, Festival:display 2013, Weld, Stockholm.

 

Festival:display   Weld

12 – 14 april 2013:

 

Me - every body, volume 1: Föreställning av Olof Persson, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

5 – 6 april 2013:

 

Me - every body, volume 1: Föreställning av Olof Persson, Fylkingen, Stockholm.

 

Fylkingen

 

 

4 mars 2013:

 

Beviljas projekstöd från Konstnärsnämnden

 

18 november 2012:

 

Utställningen Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt recenseras i Göteborgs-Posten.

 

Göteborgs-Posten

 

 

27 november 2012 – 20 januari 2013:

 

Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt: utställning av Olof Persson, Försökshallen, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

29 augusti – 1 september 2012:

 

Medverkar på Internationale Tanzmesse, Düsseldorf, en av världens viktigaste mässor för dans.

 

Internationale Tanzmesse Düsseldorf

 

1 juni 2012:

 

Sekvens 10: medverkar i Göteborg Art Sounds 2012 / Elektroakustiska landskap.

 

Göteborg Art Sounds

 

 

april – juni 2012:

 

Arbetsprocedur med ny installation / föreställning.

 

 

22 april 2012:

 

Me - every body, volume 1 recenseras i Nutida Musik 3/2011-2012. Med bild och text på sidan 64 i sektionen Avlyssnat, ges beskrivning om hur upplevelsen av ljudbilden blir ryckt ur sitt visuella sammanhang, och diskussion om avgränsningar, påståenden och formuleringar kring kroppens funktion i utgåvans kontext.

 

Nutida Musik

3 april 2012:

 

Beviljats projektstöd från Statens Kulturåd.

 

 

oktober 2011 – februari 2012:

 

Arbetsprocedur med ny installation / föreställning.

 

4 – 9 oktober 2011:

 

Narcissus by Pacific! on tour: Föreställningen Narcissus by Pacific! feat. Maja Gödicke & Olof Perssonm turné Dansstationen, Malmö och MDT, Stockholm.

 

Dansstationen    MDT

 

 

30 juni 2011:

 

Me – every body, volume 1 rekommenderas i Sleek Magazine 30 "Sound | Silence". Med bild och text på sidan 225 i selektionen Further Reading beskrivs kopplingen till arkitekturella strukturer samt relationen mellan kropp, rörelse och tid i projektet.

 

Sleek Magazine

16 juni 2011:

 

Beviljats projektstöd från Kulturbryggan.

 

 

26 maj 2011:

 

Me - every body, volume 1: Ljudutgåvan Me – every body, volume 1 finns nu att beställa online. LP och CD i begränsad upplaga med nio ljudverk av Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus, Mike Skinner och Jean-Louis Huhta.

 

Olof Persson Projects

 

 

9 februari – 11 mars 2011:

 

Me – every body, volume 1: Nypremiär av föreställningen Me - every body + soundtrack release på konstscenen 3:e våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

8 februari 2011:

 

Beviljats projektstödet PRONTO, Göteborgs Stads Kultur för Me - every body volume 1.

7 november 2010 – 2 januari 2011:

 

MD no 2: Medverkar i grupputställningen "Också vidare" på Örebro Länsmuseum. Curator: Peter Ekström.

 

Örebro Länsmuseum

 

 

29 oktober – 1 november 2010:

 

Narcissus by Pacific!: Föreställningen "Narcissus by Pacific!" feat. El Perro del Mar & Olof Persson. Atalante, Göteborg.

 

Atalante    Pacific!

23 oktober 2010:

 

Medverkar i öppningen av 3:e våningen, Göteborgs nya konstscen.

 

3:e våningen

 

 

september – oktober 2010:

 

Experimentarbete med ny installation / föreställning.

 

 

5 augusti 2010:

 

Narcissus by Pacific!: release av musikvideo till singeln Narcissus i uppdrag åt electropop-duon Pacific! och skivettiketten Vulture, Paris

 

Vulture

2 april 2010:

 

MD 1: Bild ur kommande bildserien "Movement drawings" publiceras i tidskriften / konstprojektet "Pervers Kroki" i en begränsad upplaga, initierad Galleri Westberg / Spåman. Release på Hey, it's Enrico Pallazzo.

 

Hey, it's Enrico Pallazzo

 

 

januari – februari 2010:

 

Experiment -och- utvecklingarbete av ny serie bilder och videoverk.

25 – 28 november 2009:

 

Sekvens 3 och 10: Medverkar i programmet "From America With Love" på 24 Kvadrat - The Green Room i Göteborg. Curator: Torbjörn Stenberg.

 

24 Kvadrat - The Green Room

 

 

3 november 2009:

 

Tilldelats Adlerbertska konstnärsstipendium, Adlerberska Stiftelsen av Sällskapet Gnistan.

 

6 juli – 25 september 2009:

 

Narcissus by Pacific!: Utvecklar föreställning till Riksteaterproduktionen "Narcissus" i uppdrag åt electropop-duon Pacific!.

 

Riksteatern    Pacific!

 

 

Juni 2009:

 

Experiment -och- utvecklingarbete av ny serie bilder och videoverk.

26 – 29 mars 2009:

 

In absence of light: Grupputställningen "Color Palate Project", Monkey Town, New York. Uppdrag färgen eller ickefärgen Svart. Curator: Helena Fredriksson.

 

Monkey Town

 

 

13 – 15 mars 2009:

 

Sekvens 10: Medverkar i "Cabaret des signes #4" på Le Studio Le Regard du Cygne i Paris. Curator: Fabrice Dugied.

 

Le studio Le Regard du Cygne

6 – 9 november 2008:

 

Me – every body, volume 1: Premiär på verket Me - every body på Atalante i Göteborg.

 

Atalante

 

 

7 oktober – 1 november 2008:

 

Oxygen° - videoversion: Grupputställningen Monologs, Galleri Animal, Santiago de Chile. Curator: Elisa Eliash

 

Galleri Animal

21 augusti 2008:

 

Me – every body: Förhandsvisning med delar ur nya verket Me - every body i Göteborg Internationella Dans & teater festival's programpunkt MER på GöteborgsOperan, Göteborg.

 

Göteborg Internationella Dans och Teaterfestival

 

 

29 – 30 maj 2008:

 

Monologs:  Oxygen° - videoversion, internationella teater -och -videoprojektet Monologs, festivalen Salento Negroamaro, Lecce, Italien. Curator: Elisa Elish

 

Monologs

18 – 19 april 2008:

 

Oxygen° - Videoversion: Grupputställning,  Prisma Performance Festival, Norrköping.

 

Prisma Performance Festival

 

 

2008:

 

Beviljats stimulans och utvecklingsmedel, Danskontoret / Konst -och Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

 

Beviljats projektstöd från Konstnärsnämnden

 

Olof Persson

Projects

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studioverksamhet baserad i Göteborg, ledd av konstnären Olof Persson. Gruppens medarbetare växlar med syftet att utveckla och genomföra konstnärliga idéer och uppdrag. Verksamheten utgörs av långsiktiga arbetsprocesser i flera nivåer sprungna ur bild- och formmässiga, skulpturala, koreografiska och musikaliska aktioner. Den estetiska utgångspunkten innefattar nyanser av opolerad yta, urbana undertoner och flyktighet, berör frågeställningar om normativ funktion och den offentliga blicken, och verkar i spännings-fältet mellan det individuella och det kollektiva.

 

Målsättningen för produktionerna är att det skall råda balans mellan tanke och praktik i det publika mötet. Projekten och verken känne-tecknas också av mångsidighet och innovation. Oftast förenas flera discipliner med utgångspunkt i den konstnärliga hållningen.

 

Till verksamheten knyts en rad samarbeten med skickliga yrkesutövare i flera kategorier. Det är viktigt att ta in professioner som ger idéerna en fungerande professionell form.

I samarbetet ingår bildkonstnärer, dansare, ljudkonstnärer, arkitekter, modedesigner, ljussättare, fotografer, grafisk designers, dans- och konstvetare samt teknikutvecklare och tillverkare inom olika fält.

Vi bedriver kollektiva processer samtidigt ges medarbetare stor frihet inom ramen för den konstnärliga idén för de projekt som genomförs.

 

Genom åren har en rad installationer, föreställningar, video- och bildverk utvecklas som visats på gallerier, konsthallar, scener och festivaler världen över; Paris, New York, Göteborg, Tokyo, Köpenhamn, Dnipro, Düsseldorf, Stockholm, Santiago de Chile, Sofia, Malmö, Torino, Lissabon, Bukarest, Helsingfors, Aarhus m.fl.

 

Olof Persson Projects bedrivs med verksamhetsanslag från Göteborgs Stad och enskilda projekt har finansieras med stöd från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan, Konstnärsnämnden och Kulturrådet.

 

Kontakt

Olof Persson Projects

Ostindiegatan 18A

414 52 Göteborg

 

info[at]olofperssonprojects.net

www.olofperssonprojects.net

 

 

Instagram

Vimeo

Soundcloud

 

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på utskick från Olof Persson Projects

 

Registrering:

Utskick sker 2 gånger om året. Vi lämnar inte ut e-postadress eller

andra uppgifter till tredje part.

 

Vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt personuppgiftslagen (GDPR).

 

 

Frågor kring utskick m m. Kontakta info[at]olofperssonprojects.net

Tidigare nummer: